sobota, 19 listopada 2011

Spełnią się wszystkie ich pragnienia

Życie wieczne polega nadto na doskonałym zaspokojeniu pragnień. Każdy zbawiony otrzyma tam więcej, niż spodziewał się i pragnął. Żadne ze stworzeń nie może zaspokoić pragnienia człowieka. Jedynie Bóg może je nasycić i nieskończenie przewyższyć. [...] Ponieważ zaś święci w swojej ojczyźnie w sposób doskonały będą posiadać Boga, wynika stąd jasno, że spełnią się wszystkie ich pragnienia, a chwała przewyższy nawet to, czego się spodziewają. Dlatego Pan mówi: «Wejdź do radości twego Pana». [...]
Wszystko bowiem, co przynosi radość, tam się znajduje w obfitości. Jeśli pożąda się szczęścia, tam znajduje się najwyższe i doskonałe szczęście, ponieważ wywodzi się ono od Boga, który jest najwyższym dobrem: «Rozkosz na wieki po Twojej prawicy».
Życie wieczne polega również na radosnej wspólnocie świętych. Będzie to wspólnota dająca niezrównane szczęście, bo każdy będzie posiadał wszystkie te dobra, które są udziałem wszystkich innych świętych. Każdy zaś będzie radował się szczęściem drugiego jak swoim własnym, bo każdy będzie miłował drugiego jak siebie samego. W ten sposób radość każdego stanie się tak wielka, jak wielka będzie radość wszystkich”.
Tyle święty Tomasz. Nie mogę się już doczekać :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz