poniedziałek, 16 stycznia 2012

O megas taksiarchis...


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź nam ochroną.
Niech Bóg go pogromić raczy, pokornie o to prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,
które po tym świecie na zgubę dusz krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Святой Архангел Михаил, помогай нам в битве,
а против коварства и козней дьявольских будь нам защитой.
Смиренно молим, да запретит ему Бог!
А ты, предводитель небесного воинства, сатану и других злых духов,
которые к погибели душ по миру блуждают,
силой Божией низвергни в ад. Аминь.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Saint Michael, the Archangel, defend us in battle,
be our saveguard against the wickedness and snares of the devil.
May God rebuke him, we humbly pray;
And you, Prince of the heavenly host, by the power of God
thrust into hell Satan and all the evil spirits
who prowl the world for the ruin of souls. Amen.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude. Amen.

W Wikipedii o tej modlitwie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz